Tồn dư hóa chất gấp 260 lần trong nước chạy thận khiến 8 người chết

Tồn dư hóa chất gấp 260 lần trong nước chạy thận khiến 8 người chết

Nước chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hòa Bình có độ PH rất thấp, hàm lượng Florua cao gấp 245-260 lần mức cho phép.

Xã hội