Lạ lùng “nút thắt cổ chai” tử thần tồn tại 10 năm trên đường KĐT Văn Phú - Hà Đông

Lạ lùng “nút thắt cổ chai” tử thần tồn tại 10 năm trên đường KĐT Văn Phú - Hà Đông

Đoạn đường có "nút thắt cổ chai" này nằm trong quy hoạch của Khu đô thị (KĐT) Văn Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) làm chủ đầu tư gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bạn đọc