Đà Nẵng: Thuê ô tô rồi mang ra Hà Nội cầm cố

Đà Nẵng: Thuê ô tô rồi mang ra Hà Nội cầm cố

Các đối tượng thuê 7 ôtô của nhiều người tại Đà Nẵng, Huế rồi đem ra Hà Nội cầm cố, chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng.

Pháp luật giao thông