Ô tô lắp ráp trong nước được gia hạn thuế TTĐB từ tháng 6 tới

Tác giả: Hải Nam

saosaosaosaosao
Thị trường 24/05/2022 08:15

Tạp chí GTVT - Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô lắp ráp trong nước.

Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022. Như vậy, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 của năm 2022 chậm nhất sẽ là ngày 20/11/2022.

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định quy định, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định 32/2022/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước đó, việc gia hạn nộp thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã được thực hiện trong năm 2020, năm 2021. Trong năm 2021, riêng trong tháng 10 và 11/2021, tổng số tiền thuế được gia hạn là 5.448 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận