Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "chốt đơn" hàng hiếm Mercedes-AMG SLC 43

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "chốt đơn" hàng hiếm Mercedes-AMG SLC 43

Tạp chí GTVT - Sau Ford GT, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa kết nạp thêm thành viên mới vào bộ sưu tập là Mercedes-AMG SLC 43.

Văn hóa