Đại học GTVT TPHCM: Chính thức có hiệu trưởng

Đại học GTVT TPHCM: Chính thức có hiệu trưởng

Ngày 27/6 Bộ trưởng Bộ GTVT ký quyết định công nhận ông Nguyễn Xuân Phương là hiệu trưởng. Trước đó 1/4/2021 ông Phương được giao Quyền hiệu trưởng.

Xã hội