Đánh giá hiệu quả của nhựa tái sinh Polyethylene trong hỗn hợp bê tông nhựa chặt

Đánh giá hiệu quả của nhựa tái sinh Polyethylene trong hỗn hợp bê tông nhựa chặt

Mục tiêu của bài báo là đánh giá hiệu quả của việc thêm nhựa Polyethylene tái sinh dạng hạt vào hỗn hợp BTN nóng.