Đường bộ phải xứng đáng là “anh cả” của ngành GTVT

Đường bộ phải xứng đáng là “anh cả” của ngành GTVT

Với nhiều hoạt động chuyên ngành khởi sắc, ngành Đường bộ đang góp phần không nhỏ đối với phát triển chung của ngành GTVT trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước.

Bạn đọc