Phân luồng giao thông phục vụ công trình trên đường Lê Trọng Tấn

14/09/2016 14:47

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1090/TB-SGTVT về điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ thi công lao lắp dầm cầu đi bộ tại nhà chờ số 3 trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) thuộc gói thầu 01k/BRT-XL (BRT CP4k): Xây dựng và lắp đặt cầu vượt cho người đi bộ trên tuyến BRT - Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Phân luồng giao thông phục vụ công trình t

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông với các nội dung cụ thể: Đối với phương án phân luồng giao thông và thời gian thi công cầu đi bộ nhà chờ số 3 trên đường Lê Trọng tấn: rào chắn 1/2 mặt cắt đường Lê Trọng Tấn, dùng hàng rào di động kết hợp với biển báo, đèn quay, chóp nón phản quang và công nhân điều khiển giao thông để chặn làn đường bên phía lắp nhịp dầm. Thực hiện phần luồng giao thông cục bộ trên 1/2 mặt cắt đường còn lại và ngược lại.

Thời gian thi công lắp dựng dự kiến từ 24h00 đến 5h00 ngày 13/9 đến ngày 17/9.

Đối với các nội dung khác sẽ tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo số 999/TB-SGTVT ngày 19/8/2016 của Sở GTVT về việc thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công lao lắp dầm cầu đi bộ tiếp cận nhà chờ số 7, 11 trên đường Tố Hữu và nhà chờ số 3 trên đường Lê Trọng Tấn quận Hà Đông thuộc gói thầu 01k/BRT-XL (BRT CP4k): Xây dựng và lắp đặt cầu vượt cho người đi bộ trên tuyến BRT - Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Ý kiến của bạn

Bình luận