Phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến cho kết cấu bê tông cốt thép và thí nghiệm kiểm chứng

19/11/2017 06:22

Ứng xử phi tuyến của kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) vẫn là một thách thức trong nghiên cứu do các đặc trưng phân tán và không đồng nhất của các vật liệu cấu thành, do khả năng mô phỏng sự tương tác giữa bê tông và cốt thép cũng như sự hình thành và phát triển của các vết nứt.

hung_Page_01
hung_Page_02
hung_Page_03
hung_Page_04
hung_Page_05
hung_Page_06
hung_Page_07
hung_Page_08
hung_Page_09
hung_Page_10
Ý kiến của bạn

Bình luận