Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Phương pháp đồng nhất hóa cho phép thay thế một môi trường chứa nhiều vật liệu thành phần bằng một môi trường vật liệu đồng nhất sao cho đặc tính của vật liệu thay thế tương đương với vật liệu ban đầu. Trong bài báo, tác giả đã sử dụng phương pháp đồng nhất hóa để xác định các đặc trưng vật liệu tương đương của kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) thay đổi theo thời gian với một vài loại đường kính cốt thép chủ và cốt thép đai điển hình. Việc xác định các đặc trưng vật liệu này có vai trò quan trọng trong việc phân tích ứng xử vật liệu tổng thể trong kết cấu, nhất là các yếu tố phụ thuộc vào thời gian như quá trình hình thành cường độ của bê tông và ứng suất do nhiệt thủy hóa của xi măng của bê tông non tuổi.

Diễn đàn khoa học
Đánh giá tuổi thọ các kết cấu bê tông cốt thép sử dụng bê tông cường độ cao có xét đến trạng thái phá hủy của lớp bê tông bảo vệ

Đánh giá tuổi thọ các kết cấu bê tông cốt thép sử dụng bê tông cường độ cao có xét đến trạng thái phá hủy của lớp bê tông bảo vệ

Bài báo giới thiệu đánh giá tuổi thọ của các kết cấu bê tông bê tông cốt thép (KCBTCT) sử dụng bê tông cường độ cao dựa trên tiêu chí ăn mòn các cốt thép trong bê tông. Tuổi thọ kết cấu được định nghĩa là thời gian cần thiết để nồng độ clorua trên bề mặt các cốt thép đạt đến giá trị giới hạn gây ăn mòn cốt thép. Tốc độ ăn mòn của các cốt thép được phân tích có xét đến trạng thái và thời gian phá hủy của lớp bê tông bảo vệ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, khi với trường hợp sử dụng bê tông cường độ cao thì lớp bê tông bảo vệ bị phá hủy, tuổi thọ các KCBTCT giảm mạnh so với trường hợp bê tông bảo vệ không bị phá hủy.

Diễn đàn khoa học
Dự báo tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển bằng phần mềm Life-365

Dự báo tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường biển bằng phần mềm Life-365

Hiện nay, nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, cơ sở hạ tầng của nước ta đang được đầu tư xây dựng, phát triển. Với đặc điểm địa lý nhiều sông ngòi trải dài từ Bắc vào Nam, đường bờ biển dài hơn 3.260 km chưa kể các hải đảo, việc xây dựng các công trình cầu đường bằng vật liệu BTCT đang phải đối mặt với hiện tượng ăn mòn của môi trường biển gây ra.

Diễn đàn khoa học
Phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến cho kết cấu bê tông cốt thép và thí nghiệm kiểm chứng

Phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến cho kết cấu bê tông cốt thép và thí nghiệm kiểm chứng

Ứng xử phi tuyến của kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) vẫn là một thách thức trong nghiên cứu do các đặc trưng phân tán và không đồng nhất của các vật liệu cấu thành, do khả năng mô phỏng sự tương tác giữa bê tông và cốt thép cũng như sự hình thành và phát triển của các vết nứt.

Các phương pháp nâng cao chất lượng của lớp bê tông bảo vệ trong kết cấu công trình cầu

Các phương pháp nâng cao chất lượng của lớp bê tông bảo vệ trong kết cấu công trình cầu

Lớp bê tông bảo vệ đóng vai trò như một lớp phủ nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của môi trường đến kết cấu công trình.