Phanh xe tay ga thế nào cho an toàn?

Phanh xe tay ga thế nào cho an toàn?

Rất nhiều trường hợp bị ngã khi sử dụng phanh xe tay ga một cách đột ngột, lý do tại sao và phải sử dụng thế nào cho an toàn?

Lái xe an toàn