Vietnam Airlines và Sun Group hợp tác phát động điểm đến Quảng Ninh

Vietnam Airlines và Sun Group hợp tác phát động điểm đến Quảng Ninh

Vietnam Airlines, Sun Group và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất chương trình hợp tác kích cầu du lịch với 4 mục tiêu chính.

Doanh nghiệp