Phát động hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2022

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 05/05/2022 13:35

Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (Ảnh minh họa)

Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (Ảnh minh họa)

Trong 9 năm qua, kể từ khi Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội khóa XIII thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam hàng năm đã được tổ chức trên toàn quốc nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu của KH&CN, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động chuỗi hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022, nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST); thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung KH, CN & ĐMST trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ”, đây là dịp để tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH & CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH & CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH & CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành KH&CN nước nhà. 

Các hoạt động hưởng ứng ngày KH&CN Việt Nam bắt đầu diễn ra từ ngày 4-20/5/2022, với các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17-19/5/2022 với nhiều sự kiện lớn như: Lễ Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam; Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận