Phát hiện mới về giảm chấn bảo vệ công trình trước gió, động đất

Tác giả: nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Khoa học - Công nghệ 11/03/2020 16:25

Sử dụng hệ giảm chấn hoạt động chủ động, thụ động giúp cho công trình ổn định hơn dưới sự tác động của tải trọng gió hay động đất

Sử dụng hệ giảm chấn hoạt động dưới hình thức chủ động, thụ động hay cả hai để giúp cho công trình trở nên ổn định hơn dưới sự tác động của tải trọng gió hay động đất. Hệ điều khiển giảm chấn chất lỏng (TLD) là một hình thức phổ biến, đã được nghiên cứu cải thiện nhiều để nâng cao chức năng của nó. Đến nay, một số ứng dụng TLD đã thành công qua xác nhận của các thử nghiệm và mô hình số. Bài báo trình bày tổng quan các nghiên cứu gần đây để ứng dụng TLD cho tòa nhà cao tầng, đồng thời phân tích những thiếu sót của các thử nghiệm, từ đó đề xuất các nghiên cứu được cải thiện trong tương lai.

Đây là phát hiện mới từ công trình nghiên cứu của Thạc sĩ Trịnh Thị Hoa, Trường ĐH Công nghệ GTVT và PSG.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trường ĐH GTVT

Chi tiết tham khảo tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận