Phát triển giao thông công cộng: Chìa khóa phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Diễn đàn khoa học 04/01/2021 06:59

Phát triển bền vững trong quá trình tăng trưởng kinh tế - xã hội là mục tiêu quan trọng đối với các đô thị trên thế giới. Một trong những cơ sở chính cho sự phát triển này là hệ thống giao thông công cộng (GTCC) bền vững và hiệu quả.


 

ThS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng

DT

So sánh mức độ chiếm dụng đất của các loại phương tiện giao thông

 

Phát triển bền vững trong quá trình tăng trưởng kinh tế - xã hội là mục tiêu quan trọng đối với các đô thị trên thế giới. Một trong những cơ sở chính cho sự phát triển này là hệ thống giao thông công cộng (GTCC) bền vững và hiệu quả. Tại Việt Nam, trong bối cảnh các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đang trải qua quá trình đô thị hóa và cơ giới hóa nhanh và mạnh, sự phát triển của GTCC càng có ý nghĩa quan trọng. Bài báo trình bày những kinh nghiệm điển hình trên thế giới về phát triển GTCC và đề xuất các giải pháp, kiến nghị cho phát triển GTCC ở các đô thị Việt Nam.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận