Đảo lộn kế hoạch học vì virus corona

Đảo lộn kế hoạch học vì virus corona

Hong Kong, Đài Loan cho phép học sinh nghỉ học đến cuối tháng 2, giữa tháng 3 trong khi Hàn Quốc chỉ đóng cửa trường học ở vùng dịch.