Đồng Nai quy hoạch khu vực phụ cận sân bay Long Thành

Đồng Nai quy hoạch khu vực phụ cận sân bay Long Thành

Không gian khu vực phụ cận Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ hạn chế cấp phép đầu tư khu dân cư, mà chỉ phát triển nông nghiệp, dịch vụ thấp tầng.

Thị trường