Nghiên cứu thực nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - vữa nhựa (SMA) sử dụng phụ gia xơ dừa ở Việt Nam

Nghiên cứu thực nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - vữa nhựa (SMA) sử dụng phụ gia xơ dừa ở Việt Nam

Xơ dừa là sợi tự nhiên có đặc tính dai, mềm và có khả năng hút ẩm tốt. Đã có một số nghiên cứu trên thế giới chỉ ra khả năng ứng dụng xơ dừa làm phụ gia trong vật liệu đá - vữa nhựa SMA [3,4]. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đánh giá khả năng ứng dụng của xơ dừa trong hỗn hợp BTN được thực hiện.

Diễn đàn khoa học