Nghiên cứu thực nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - vữa nhựa (SMA) sử dụng phụ gia xơ dừa ở Việt Nam

Diễn đàn khoa học 25/03/2021 14:52

Xơ dừa là sợi tự nhiên có đặc tính dai, mềm và có khả năng hút ẩm tốt. Đã có một số nghiên cứu trên thế giới chỉ ra khả năng ứng dụng xơ dừa làm phụ gia trong vật liệu đá - vữa nhựa SMA [3,4]. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đánh giá khả năng ứng dụng của xơ dừa trong hỗn hợp BTN được thực hiện.

Tác giả: ThS. CÙ VIỆT HÙNG
              PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC
              TS. LƯƠNG XUÂN CHIỂU
              TS. TRẦN DANH HỢI
              Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Image735813
Xơ được tách ra từ quả dừa

 

Image735822
và được tách thành các sợi nhỏ

Xơ dừa là loại phế phẩm nông nghiệp được tách từ vỏ quả dừa, có đặc tính dai, mềm và hút nhựa đường tốt. Bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu thực nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - vữa nhựa (SMA) sử dụng xơ dừa làm phụ gia với hàm lượng từ 0,2 - 0,5% tính theo khối lượng hỗn hợp. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm này được đối chứng với hỗn hợp SMA không sử dụng phụ gia và sử dụng phụ gia Viatop để từ đó bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng xơ dừa làm phụ gia cho hỗn hợp SMA ở Việt Nam.

Xơ dừa là phần vỏ ngoài được tách ra từ quả dừa, sau khi tách thành các sợi nhỏ có thể dễ dàng phối trộn trực tiếp với cốt liệu và nhựa đường. Ở Việt Nam, xơ dừa là phế phẩm nông nghiệp khá phổ biến ở các vùng miền Tây Nam bộ (chiếm 75%) và các tỉnh Nam Trung bộ (chiếm 25%). Vì vậy, nếu tận dụng được xơ dừa thay thế phụ gia Cellulose đang sử dụng trong hỗn hợp SMA sẽ có thể giảm giá thành chế tạo hỗn hợp SMA ở Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá khả năng sử dụng xơ dừa làm phụ gia trong hỗn hợp SMA ở Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận