Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 10/05/2018 16:28

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT.


150714-anh_1_1
384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh được cắt giảm (Ảnh minh họa)

Theo đó, về cơ bản Thủ tướng đồng ý với kết quả rà soát và phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực GTVT của Bộ GTVT tại Công văn số 4092/BGTVT-PC ngày 19/4/2018 và Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2017.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 và Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018, trong đó lưu ý rà soát, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh của một số ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư nhưng vẫn đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành như: kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng có đường sắt; kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt; kinh doanh sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông đường sắt (tại Nghị định số 14/2015/NĐ-CP)… đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận