Phương pháp định tuyến đường đi cho robot tự hành theo địa hình đã được xây dựng

Diễn đàn khoa học 31/05/2021 14:34

Robot tự hành ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau.


 

ThS. VŨ DUY NGHĨA
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT
 

 

TÓM TẮT: Nghiên cứu phương pháp nội suy mặt phẳng địa hình từ một tập hợp điểm theo phương pháp spline. Tìm gradient của mặt phẳng địa hình, qua đó định tuyến đường theo gradient nhỏ nhất của mặt phẳng địa hình
TỪ KHÓA: Robot tự hành, gradient, spline, định tuyến.
ABSTRACT: The method of creation of a relief is investigated by a spline. The gradient of a sur face is found and the route on a trajectory with a smaller gradient is constructed.
KEYWORDS: Mobile robot, gradient, spline, tracing.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận