Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Phân tích ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) ở tuổi sớm là một yêu cầu quan trọng cần phải được nghiên cứu, bởi hiện tượng này có thể là nguyên nhân gây nứt kết cấu ở giai đoạn thi công. Một trụ cầu BTCT được phân chia thành hai loại vật liệu bằng phương pháp đồng nhất hóa: Vật liệu thuần bê tông ở khu vực lõi và vật liệu BTCT tương đương ở phần vỏ của trụ. Trong đó, phương pháp này được dùng để xác định chiều dày, hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng và các đặc trưng vật liệu thay đổi theo thời gian như mô-đun đàn hồi, hệ số Poisson của lớp vỏ BTCT. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng các tham số vật liệu đạt được ở trên để phân tích trường ứng suất nhiệt của kết cấu trụ cầu. Từ kết quả phân tích này có thể đưa ra các giải pháp thi công phù hợp nhằm kiểm soát nứt do nhiệt thủy hóa của xi măng trong kết cầu trụ cầu BTCT.

Diễn đàn khoa học
Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa

Phương pháp đồng nhất hóa cho phép thay thế một môi trường chứa nhiều vật liệu thành phần bằng một môi trường vật liệu đồng nhất sao cho đặc tính của vật liệu thay thế tương đương với vật liệu ban đầu. Trong bài báo, tác giả đã sử dụng phương pháp đồng nhất hóa để xác định các đặc trưng vật liệu tương đương của kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) thay đổi theo thời gian với một vài loại đường kính cốt thép chủ và cốt thép đai điển hình. Việc xác định các đặc trưng vật liệu này có vai trò quan trọng trong việc phân tích ứng xử vật liệu tổng thể trong kết cấu, nhất là các yếu tố phụ thuộc vào thời gian như quá trình hình thành cường độ của bê tông và ứng suất do nhiệt thủy hóa của xi măng của bê tông non tuổi.

Diễn đàn khoa học