Cảnh sát cơ động được quyền ngăn chặn phương tiện bay không người lái?

Cảnh sát cơ động được quyền ngăn chặn phương tiện bay không người lái?

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong trường hợp các phương tiện bay không người lái trực tiếp tấn công, xâm phạm hoặc đe dọa tấn công, xâm phạm các mục tiêu do cảnh sát cơ động bảo vệ, nếu lực lượng trực tiếp bảo vệ không được quyền ngăn chặn mà chờ lực lượng khác đến xử lý thì sẽ gây ra hậu quả về nhiều mặt, nhất là các mục tiêu quan trọng về chính trị, ngoại giao.

Chính trị