Hơn 50.000 phương tiện không đạt đăng kiểm trong 5 tháng đầu năm 2022

Hơn 50.000 phương tiện không đạt đăng kiểm trong 5 tháng đầu năm 2022

Tạp chí GTVT - Tính đến ngày 31/5/2022, trên cả nước đã kiểm định hơn 460.000 lượt phương tiện, trong đó có gần 410.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn.

Thị trường