Giải pháp xây dựng điều khiển giám sát bằng Visual Studio cho các PLC sử dụng chuẩn truyền thông TCP/IP và Modbus

Giải pháp xây dựng điều khiển giám sát bằng Visual Studio cho các PLC sử dụng chuẩn truyền thông TCP/IP và Modbus

Trong bài báo, tác giả đưa ra giải pháp kết nối Visual Studio với các PLC thông qua truyền thông TCP và Modbus để xây dựng một hệ thống điều khiển giám sát. Mục đích là tạo ra khả năng để tự thiết kế riêng một phần mềm điều khiển giám sát phù hợp với hoạt động sản xuất.

Diễn đàn khoa học
Đề xuất một hướng tiếp cận để điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt lò hơi nhà máy nhiệt điện

Đề xuất một hướng tiếp cận để điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt lò hơi nhà máy nhiệt điện

Bài báo đưa ra một phương pháp tiếp cận để điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt lò hơi của Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng.