Bao giờ hoàn thành dự án sửa chữa, nâng cấp QL1 qua Tiền Giang?

Bao giờ hoàn thành dự án sửa chữa, nâng cấp QL1 qua Tiền Giang?

Dự án sửa chữa, nâng cấp QL1 qua Tiền Giang đã tổ chức thi công từ năm 2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Đầu tư - Hạ tầng