Những trường hợp hạn chế giao thông và bảo vệ môi trường trên đường thủy

Những trường hợp hạn chế giao thông và bảo vệ môi trường trên đường thủy

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021 quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, bao gồm: Đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; quản lý hoạt động của phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động đường thủy nội địa.

Bạn đọc