Buộc ngừng kinh doanh ô tô điện nếu không kiểm định kỹ thuật

Buộc ngừng kinh doanh ô tô điện nếu không kiểm định kỹ thuật

Doanh nghiệp bắt buộc phải dừng kinh doanh vận chuyển xe ô tô điện nếu không thực hiện đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật

Giao thông 24h