Quảng Trị: Kiểm soát và xử lý xe có dấu hiệu quá tải

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 02/05/2024 10:42

Sau khi Bộ GTVT đề nghị xử lý xe quá tải trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự, ATGT, xử lý xe có dấu hiệu quá tải.


Quảng Trị: Kiểm soát và xử lý xe có dấu hiệu quá tải- Ảnh 1.

Phương tiện vận tải xếp hàng tại Cửa khẩu

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở GTVT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục duy trì và tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Khu Quản lý đường bộ II và các địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về tải trọng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II, tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý; bố trí lực lượng thanh tra, tuần đường, tuần kiểm chủ động kiểm tra, xử lý; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương liên quan nhằm đảm bảo an toàn khai thác trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tiến hành kiểm tra rà soát, đánh giá, kiểm định các cầu có dấu hiệu hư hỏng để quyết định trị số và đặt biển báo phù hợp; báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời sửa chữa, gia cường... bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình cầu và đáp ứng nhu cầu vận tải trên các tuyến Quốc lộ được giao quản lý.

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác kiểm soát tải trọng xe đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn; đặc biệt đối với phương tiện vận tải nặng được thông quan, nhập cảnh qua hai Cửa khẩu quốc tế La Lay và Lao Bảo lưu thông trên các tuyến QL15D, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, QL9, nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, trong đó có các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ý kiến của bạn

Bình luận