Người Việt đầu tiên nhận giải thưởng quốc tế về “Quốc gia thông minh”

Người Việt đầu tiên nhận giải thưởng quốc tế về “Quốc gia thông minh”

Hôm qua, ngày 1/10 (theo giờ địa phương) tại Thủ đô London - Vương quốc Anh, lần đầu tiên một nữ Viện sĩ, tiến sĩ – doanh nhân Việt Nam đã được nhận giải thưởng xuất sắc nhất “Ý tưởng, mô hình và hệ thống tích hợp về quốc gia thông minh nhất thế giới”.

Doanh nhân
Singapore lên kế hoạch trở thành “Quốc gia thông minh”

Singapore lên kế hoạch trở thành “Quốc gia thông minh”

Mỗi phân đất khắp đất nước sẽ được kết nối và thu thập dữ liệu nhằm giúp xây dựng các dịch vụ tốt hơn.

Ứng dụng