Khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV: Quyết 5 vấn đề quan trọng

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV: Quyết 5 vấn đề quan trọng

Sáng 20/7, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chính trị