Chưa đầu tư mở rộng Quốc lộ 27B đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

Chưa đầu tư mở rộng Quốc lộ 27B đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

Theo Bộ GTVT, do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách nên chưa thể cân đối bố trí cho dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 27B đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.

Đường bộ