Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, hoán cải, phục hồi, sửa chữa, nhập khẩu, khai thác...

 

an toan cong trinh bien 2
Ảnh minh họa

Dựa trên đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học- Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký quyết định về Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển.

Theo Thông tư ban hành, Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, hoán cải, phục hồi, sửa chữa, nhập khẩu, khai thác, các yêu cầu về quản lý, kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật đồi với thiết bị nâng trên các công trình biển. Trong đó, Quy chuẩn này được áp dụng đối với các cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết bị nâng thuộc phạm vi điều chỉnh. Quy chuẩn cũng đưa ra các quy định liên quan đến tải trọng, kết cấu, thiết bị, tải định mức, yếu tố tác động đến con người như sức khỏe độ an toàn và môi trường và yêu cầu trong chế tạo.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đưa ra trách nhiệm của chủ công trình biển, các cơ sở thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi và sửa chữa thiết bị nâng phải thực hiện đầy đủ các quy định về đăng kiểm thiết bị nêu trong Quy chuẩn khi thiết bị nâng được chế tạo mới, hoán cải, phục hồi, hiện đại hóa, sửa chữa và khai thác để đảm bảo và duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Tuân theo các quy định liên quan của API Recommended Practicle 2D: 2014 về vận hành và bảo dưỡng các thiết bị nâng trên các công trình biển.

Các cơ sở thiết kế phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ khối lượng hồ sơ thiết kế theo yêu cầu và trình duyệt hồ sơ thiết kế theo quy định. Các cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi và sửa chữa có trách nhiệm  chịu sự kiểm tra giám sát của Đăng kiểm về chất lượng, an toàn kỹ thuật, và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện các công việc trên.

Phía Đăng kiểm sẽ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra và giám sát thiết kế đóng mới, hoán cải và phục hồi/hiện đại hóa thiết bị theo các quy định của Quy chuẩn.

Ý kiến của bạn

Bình luận