Quy định lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu trên ĐTNĐ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Giao thông Vận tải ban hành tại Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2012/TT-BGTVT về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

 

04_wcvx
Ảnh minh họa

Cụ thể, bổ sung thêm đối tượng áp dụng đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo trì và khai thác báo hiệu đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, phần bổ sung cũng bổ sung về Xác định định điểm khởi đầu, kết thúc, điểm giao cắt giữa các tuyến đường thủy nội địa bằng địa danh và đồng thời hai hệ tọa độ, gồm hệ tọa độ quốc gia VN2000 và hệ tọa độ trắc địa toàn cầu WGS84.

Sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 5 về ký hiệu các tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Trường hợp bổ sung tuyến thì phải ký hiệu tuyến đó là số liền kề tiếp theo theo tương ứng ở từng miền dựa trên phụ lục và cụ thể trong quyết định công bố luồng đường thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó quy định lại màu sắc nền của biển có màu xanh lam, chữ ghi trên tên biển là tên đường thủy nội địa, địa danh, kilomet được sơn trắng kích thước quy định cụ thể hoặc thiết lập bằng bảng điện tử theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải hành khách có trách nhiệm tổ chức thiết lập cơ sở dữ liệu biển báo kilomet - địa danh vào hệ thống quản lý thông tin dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

Thông tư sửa đổi bổ sung cũng quy định về thay thế Phụ lục “ Ký hiệu tuyến đường thủy nội địa ghi trên báo hiệu đường thủy nội địa”. Thay thế Phụ lục III “Mẫu ghi kí hiệu, số thứ tự trên báo hiệu” bằng phụ lục III của Thông tư sửa đổi

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/20190 và Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận