6 bước xử lý vụ tai nạn của cảnh sát giao thông

6 bước xử lý vụ tai nạn của cảnh sát giao thông

Khi xử lý vụ tai nạn, CSGT ưu tiên việc cấp cứu nạn nhân và bảo vệ hiện trường.

Nhật ký cảnh sát