Toyota Việt Nam xuất xưởng 19.678 xe trong nửa năm 2021

Toyota Việt Nam xuất xưởng 19.678 xe trong nửa năm 2021

Đối mặt với khó khăn và thách thức do Covid-19 gây ra, Toyota Việt Nam vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tích cực đóng góp cho xã hội.

Văn hóa