Nâng tầm chất lượng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm giao thông

Nâng tầm chất lượng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm giao thông

Cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ tổ chức phân luồng đảm bảo ATGT trên toàn quốc, để giảm khó khăn trong công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông cần ứng dụng công nghệ mạnh hơn nữa nhằm mục tiêu điều tiết giao thông tốt hơn, kéo giảm TNGT và đảm bảo ATGT cho người tham gia giao thông.