Rà soát bổ sung mỏ cát làm cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Đường bộ 27/11/2023 10:48

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 906 ngày 13/7/2022, trong đó giao Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư.

Rà soát bổ sung mỏ cát làm cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 2 bổ sung nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT cho biết, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 906 ngày 13/7/2022, trong đó giao Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 15 ngày 3/3/2021 của Chính phủ "chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản hoặc phê duyệt trực tiếp tại báo cáo kết quả khảo sát xây dựng"; theo Nghị quyết 43 ngày 11/1/2022 của Quốc hội, thời gian áp dụng cơ chế đặc thù cấp mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng cho nhà thầu thi công phục vụ dự án đến hết năm 2023.

Mặt khác, theo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 311 ngày 7/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, trong đó yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo chủ đầu tư "khảo sát, đưa thêm các mỏ đáp ứng trữ lượng, chất lượng và thuận lợi về thủ tục đất đai vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu có nhu cầu)".

Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 là chủ đầu tư dự án căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, kiểm tra, lựa chọn các mỏ vật liệu cần bổ sung (nếu có), đảm bảo yếu tố kinh tế - kỹ thuật, thuận lợi về thủ tục, phù hợp về pháp lý, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, trữ lượng, công suất, khả năng vận chuyển... để đưa vào hồ sơ mỏ vật liệu sử dụng cho dự án, đảm bảo tiến độ thi công, tuân thủ quy định hiện hành.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 2233 ngày 14/11/2023 của Ban QLDA 2 về việc bổ sung điểm mỏ cát QH31, QH31A tại huyện Hoài Ân (Bình Định) vào danh sách mỏ cát phục vụ thi công gói thầu XL3, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng, được chia thành 3 gói thầu. Dự án có điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127+720 (thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) và điểm cuối giao cắt với Tỉnh lộ 629, thuộc phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án đi qua các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, TX.Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi và TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ý kiến của bạn

Bình luận