Rà soát, kiểm tra tàu hút cát đã được cấp giấy đăng kiểm

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 05/07/2022 14:46

Cục Đường thủy nội địa VN, Hàng hải VN được giao tổ chức kiểm tra phương tiện thủy có gắn máy, thiết bị hút cát, sỏi đã được cấp đăng kiểm.

 

Cục Đường thủy nội địa VN, Hàng hải VN được giao tổ chức kiểm tra kiểm tra phương tiện thủy gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi đã được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Cục Đường thủy nội địa VN, Hàng hải VN được giao tổ chức kiểm tra kiểm tra phương tiện thủy gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi đã được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu Cục Đường thủy nội địa VN, Cục Hàng hải VN (theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý) thực hiện: tổ chức kiểm tra hoạt động của các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi hút cát đã được cấp chứng nhận đăng kiểm;

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các phương tiện nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy kết hợp thu hồi sản phẩm; các phương tiện thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông; các phương tiện khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nạo vét, vận chuyển, khai thác cát, sỏi, khoáng sản trên sông.

Trường hợp phát hiện các sai phạm phải xử lý ngay theo thẩm quyền hoặc ghi nhận, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Hai đơn vị trên được giao trách nhiệm phối hợp với Cục Đăng kiểm VN nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp của các phương tiện trên đối với quá trình triển khai thi công, vận chuyển để đề xuất việc quy định kết cấu, cấu tạo phương tiện được cấp đăng kiểm thực hiện các dự án.

“Trong quá trình lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển cần có nghiên cứu, đánh giá kỹ đối với các phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển chất nạo vét, sản phẩm thu hồi của dự án để đảm bảo các phù hợp với quy mô, mục tiêu, khối lượng nạo vét và địa điểm thực hiện dự án; đảm bảo môi trường trong quá trình thi công, triển khai thực hiện dự án”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo.

Thứ trưởng cũng giao Cục Đăng kiểm VN chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải VN, Cục Đường thủy nội địa VN rà soát, đánh giá việc thực hiện việc đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi để báo cáo Bộ GTVT trong quý III/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận