Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng nứt mỏi của bê tông nhựa sử dụng RFCC

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng nứt mỏi của bê tông nhựa sử dụng RFCC

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng kháng mỏi khi chịu tải trọng lặp theo chu kỳ của bê tông nhựa có sử dụng SFCC. Ngoài ra, đặc tính kháng mỏi của bê tông nhựa có sử dụng RFCC sẽ được so sánh với bê tông nhựa truyền thống sử dụng bột đá. Thí nghiệm khả năng kháng mỏi khi chịu tải trọng trùng phục được thực hiện theo EN 12697-24 (2012). Hỗn hợp BTNC 12.5 mm (BTNC) có và không có RFCC làm bột độn được thí nghiệm theo mô hình kéo gián tiếp. Kết quả thí nghiệm cho thấy RFCC có thể giúp bê tông nhựa cải thiện được khả năng kháng nứt mỏi.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu các đặc tính khai thác vật liệu bê tông nhựa sử dụng phụ gia RFCC và đối chứng bê tông nhựa truyền thống

Nghiên cứu các đặc tính khai thác vật liệu bê tông nhựa sử dụng phụ gia RFCC và đối chứng bê tông nhựa truyền thống

Việc sử dụng phụ gia RFCC trong hỗn hợp BTN có thể cải thiện một số đặc tính của hỗn hợp như mô-đun đàn hồi, độ mài mòn, giảm thiểu vết hằn bánh xe trên bề mặt cũng như tăng khả năng mỏi của vật liệu. Hỗn hợp nhựa đường có RFCC được so sánh và vật liệu nhựa đường truyền thống. Qua đó, chúng ta có cái nhìn thấu đáo về loại phụ gia RFCC này.

Diễn đàn khoa học