Các hãng xe hơi lo sợ Android và Google quá "tọc mạch"

Các hãng xe hơi lo sợ Android và Google quá "tọc mạch"

Các hãng xe lo ngại Apple và Google có thể "tọc mạch" vào các dữ liệu của xe thông qua công nghệ đồng bộ smartphone với ô tô.

Doanh nghiệp