Trình làng Lexus RC Coupe 2019 với những cải tiến sắc bén hơn

Trình làng Lexus RC Coupe 2019 với những cải tiến sắc bén hơn

Coupe thể thao hạng sang Lexus RC Coupe 2019 được nâng cấp "facelift" với thay đổi nhẹ về thiết kế, động lực vận hành, song được cho là sắc bén hơn.

Đánh giá