Sắp nạo vét luồng Hải Phòng gần 350 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án khơi thông luồng

Tác giả: L.C

saosaosaosaosao
Hàng hải 15/08/2023 11:42

Dự án nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) có tổng kinh phí 342,40 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9/2023.

Sắp nạo vét luồng Hải Phòng gần 350 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án khơi thông luồng - Ảnh 1.

Nạo vét luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) - ảnh: Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc

Liên quan đến công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, theo Cục Hàng hải VN, đối với các công trình thực hiện năm 2022 và hoàn thành năm 2023, luồng Soài Rạp (tổng kinh phí dự kiến trong 3 năm là 195,0 tỷ đồng) hiện đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công, dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 10/2023.

Dự án nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) có tổng kinh phí dự kiến trong 2 năm (2022, 2023) là 342,40 tỷ đồng, hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục môi trường khi đổ chất nạo vét ngoài biển để triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế, đấu thầu. Dự kiến công trình sẽ khởi công trong tháng 9/2023.

Trong khi đó, đối với các công trình thực hiện từ năm 2023, luồng kênh Cái Tráp, luồng Rạch Giá, luồng Hải Phòng (tổng kinh phí dự kiến trong 2 năm 2023, 2024 là 346,0 tỷ đồng), luồng Hải Thịnh (15,750 tỷ đồng), luồng Cửa Lò (56,36 tỷ đồng), luồng Đà Nẵng (40,75 tỷ đồng), luồng Sa Kỳ (18,69 tỷ đồng), luồng Soài Rạp (499,17 tỷ đồng), luồng Sài Gòn - Vũng Tàu (267,0 tỷ đồng), luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn Sông Hậu (588,0 tỷ đồng)… đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư (khảo sát phục vụ thiết kế, thủ tục môi trường,…).

Ý kiến của bạn

Bình luận