Sát hạch, cấp giấy phép lái phương tiện thủy sắp có nhiều thay đổi

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/08/2023 08:29

Theo đề xuất, thẩm quyền tổ chức thi, cấp giấy phép điều khiến phương tiện thủy được chuyển từ Cục Đường thủy nội địa VN về các Sở GTVT; thời gian thi môn lý thuyết tổng hợp chỉ còn 45 phút…

Sát hạch, cấp giấy phép lái phương tiện thủy sắp có nhiều thay đổi - Ảnh 1.

Bộ GTVT dự kiến phân cấp cho Sở GTVT các địa phương thực hiện tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thủy nội địa

Bộ GTVT đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định việc thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Nội dung nổi bật của dự thảo là phân cấp thẩm quyền tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thủy nội địa (gọi tắt là giấy phép) từ Cục Đường thủy nội địa VN cho các Sở GTVT.

Cụ thể, theo quy định hiện nay, Cục Đường thủy nội địa VN: tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng Nhì trở lên trong phạm vi toàn quốc và thuyền trưởng hạng Tư trở lên, máy trưởng hạng Ba trở lên đối với cơ sở đào tạo trực thuộc Cục; quyết định công nhận kết quả thi, cấp chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

Còn theo đề xuất tại dự thảo: Trên cơ sở đề xuất của các Sở GTVT, Bộ GTVT phân cấp thẩm quyền tổ chức Hội đồng thi ra quyết định công nhận kết quả thi thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhất, hạng Nhì và thẩm quyền giám sát các hội đồng kiểm tra chứng chỉ chuyên môn đặc biệt từ Cục Đường thủy nội địa VN về Sở GTVT.

Dự kiến thời gian áp dụng từ 1/1/2025, tuy vậy để đảm bảo sự chuẩn bị của các địa phương về nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, dự thảo bổ sung quy định về thời gian chuyển tiếp, trường hợp Sở GTVT chưa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phân cấp sẽ có văn bản đề nghị Cục Đường thủy nội địa VN tiếp tục thực hiện.

Cùng đó, dự thảo thông tư cũng quy định điều chỉnh giảm thời gian thi môn lý thuyết tổng hợp trên máy vi tính từ 60 phút xuống còn 45 phút để tránh lãng phí thời gian trong công tác tổ chức Hội đồng thi, kiểm tra. Hình thức thi, kiểm tra: trắc nghiệm trên máy vi tính đối với các đô thị từ loại 2 trở lên, còn các địa bàn khác thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính (hiện các kỳ thi đều thi trắc nghiệm trên giấy).

Dự thảo cũng quy định đơn vị đào tạo: tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu, đảm bảo chất lượng theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý đối với toàn bộ hồ sơ dự thi, kiểm tra của các thí sinh.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, việc thực hiện phân cấp cho Sở GTVT như trên nhằm phù hợp với quan điểm, mục tiêu đầy mạnh phân cấp, phần quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận