Sẽ cắt chuyển khối lượng nhà thầu làm chậm cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 15/06/2024 14:02

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 kiểm soát chặt chẽ tiến độ tổng thể dự án, tiến độ triển khai của từng nhà thầu, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ và theo dõi đôn đốc các nhà thầu thi công chưa đáp ứng kế hoạch; trường hợp nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, xem xét điều chuyển khối lượng theo quy định hợp đồng.

Sẽ cắt chuyển khối lượng nhà thầu làm chậm cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Xử lý dứt điểm mặt bằng trong tháng 6/2024

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương thực hiện các giải pháp để đáp ứng chất lượng, tiến độ hoàn thành dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Bộ GTVT, dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã triển khai thực hiện khoảng 15 tháng và theo kế hoạch hoàn thành dự án ngày 30/9/2025. Để đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85, các nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hội đồng GPMB của các huyện, xã và các sở, ngành có liên quan của địa phương giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mắc về mặt bằng.

Đặc biệt là các đoạn tuyến Km9+200 - Km9+500 thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; đoạn Km24+900 - Km25+200, Km27+100 - Km27+550, Km27+800 - Km27+860, Km28+000 - Km28+400, Km29+720 - Km29+752, Km0+000 - Km0+065 nhánh 1 nút giao Km46+059 thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; đường dây 22kV cắt ngang giữa trụ T6 - T7 cầu Kỳ Lộ; đường dây 110kV ảnh hưởng thi công thân trụ T4 cầu Km36+180; hệ thống điện cao thế tại nút giao Km32+00; đường điện 22kV đoạn xử lý nền đất yếu Km30+140 - Km30+220,... chậm nhất trong tháng 6/2024.

Đối với công tác triển khai thi công, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu khoa học, hiệu quả; tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung triển khai thi công nền, móng, mặt đường,… Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình; khắc phục kịp thời các tồn tại đảm bảo tuân thủ quy định, an toàn chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

"Ban QLDA 85 chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thi công chi tiết các gói thầu, bổ sung mũi thi công, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và giải ngân", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu Ban QLDA 85 kiểm soát chặt chẽ tiến độ tổng thể dự án cũng như tiến độ triển khai của từng nhà thầu, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ và theo dõi đôn đốc các nhà thầu thi công chưa đáp ứng kế hoạch; trường hợp nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ, xem xét điều chuyển khối lượng theo quy định hợp đồng.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 85 phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan để bổ sung thêm các bãi thải vật liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đảm bảo trữ lượng đổ thải cho dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cấp có thẩm quyền đối với dự án.

Nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng

Đối với tư vấn thiết kế (giám sát tác giả), Bộ GTVT yêu cầu tư vấn thiết kế nghiêm túc thực hiện công tác giám sát tác giả theo quy định, cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bám sát hiện trường dự án kịp thời phối hợp với Ban QLDA 85, TVGS, nhà thầu và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề như: Cập nhật điều kiện địa hình, địa chất, bố trí hệ thống thoát nước, đường gom đảm bảo phù hợp với địa hình thực tế; nghiên cứu địa chất các đoạn mái taluy đào đề xuất các giải pháp thiết kế cho phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, chất lượng, ổn định công trình lâu dài, đáp ứng tiến độ yêu cầu; thường xuyên cập nhật địa chất đào hầm Sơn Triệu để kịp thời đưa ra giải pháp kết cấu chống đỡ phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào hầm.

"Đối với Tư vấn giám sát cần thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng, nội dung công tác giám sát do mình thực hiện đảm bảo phù hợp với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư và các quy định hiện hành; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về chất lượng, tiến độ (nếu có) của công trình, hạng mục công trình và kịp thời báo cáo để chủ đầu tư xem xét, giải quyết", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu tư vấn giám sát tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công và nguồn vật liệu cho dự án; tổ chức kiểm tra, kiểm soát đầy đủ các thí nghiệm, kích thước hình học theo quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt của dự án.

Đối với nhà thầu thi công, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm của nhà thầu thi công theo các nội dung mục III nêu tại Văn bản số 1525/CQLXD-QLXD3 ngày 06/6/2024 của Cục QLĐTXD; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tổ chức thi công, nhà thầu đứng đầu liên danh phải phát huy vai trò điều hành, điều phối giữa các thành viên liên danh, đặc biệt là các nhà thầu phụ; các đơn vị tham gia dự án phải phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ trong công tác tổ chức thi công.

"Các nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của hợp đồng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường máy móc thiết bị thi công, tập trung nguồn lực tài chính, lực lượng thi công, có giải pháp tổ chức thi công phù hợp, trong đó lưu ý các mốc tiến độ thuộc "đường găng" hoàn thành của gói thầu, dự án", Bộ GTVT nêu rõ.

Ngoài ra, các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch, bố trí lắp đặt đầy đủ các trạm trộn cấp phối đá dăm gia cố xi măng, bê tông nhựa; chủ động tập kết vật liệu chủ yếu, đặc biệt vật liệu nhựa đường, cát, đá, các trang thiết bị an toàn giao thông,... đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, Bộ GTVT nêu rõ: "Công tác tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường cần được chú trọng, cần kiểm tra thường xuyên (đặc biệt hạng mục trên cao như thi công trụ cầu, lắp đặt dầm cầu; thi công trong hầm; tại các vị trí giao cắt với đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường địa phương đang khai thác; bổ sung xe tưới nước trong quá trình thi công,…) và bổ sung đầy đủ các biển báo, chỉ dẫn, trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định; tuyệt đối không để mất an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi công".

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến khoảng 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông), trong đó, chiều dài qua địa bàn tỉnh Bình Định khoảng 19,6 km (huyện An Nhơn, Tuy Phước và TP. Quy Nhơn); chiều dài qua địa bàn tỉnh Phú Yên khoảng 42,1 km (huyện Sông Cầu và huyện Tuy An). Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 14.802,46 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.