Sẽ có thêm 2.500 cầu treo dân sinh sau năm 2017

Thị trường 13/11/2015 16:54

Việc thực hiện đề án xây dựng cầu treo dân sinh tại các thôn bản, vùng khó khăn góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi thuộc 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Để hoàn thiện giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 của đề án, Bộ Giao thông vận tải và Ngân hàng thế giới đã có chuyến khảo sát và kiểm tra chất lượng một số công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

cau treo nam cong
Cầu treo Nam Công - cây cầu đầu tiên được Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tài trợ.

Trong giai đoạn I của Đề án, tỉnh Tuyên Quang được đầu tư xây dựng 5 cầu treo dân sinh tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình và Sơn Dương. Hiện nay 5 cây cầu đã cơ bản được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tại buổi thị sát, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và giám đốc ngân hàng thế giới đã đi kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình. Đánh giá cao công tác xây dựng và chất lượng tại các công trình, Giám đốc Ngân hàng thế giới còn có buổi trò chuyện và lắng nghe tâm tư, tình cảm của bà con trong xã về việc giao thương, đi lại khi những cây cầu này được hoàn thành. 

Theo số liệu từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, 187/187 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên của giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành. Trong số 187 cây cầu đã được hoàn thành bao gồm: 186 cây cầu thuộc Đề án và cầu treo Nam Công - cây cầu đầu tiên được Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tài trợ.

Giai đoạn 2 của Đề án sẽ tiếp tục xây dựng gần 2.500 cầu treo dân sinh từ nguồn vốn xã hội hóa của ngành giao thông vận tải, số còn lại sẽ được vay từ Ngân hàng Thế giới.

Việc thực hiện đề án xây dựng cầu treo dân sinh tại các thôn bản, vùng khó khăn, ngoài yếu tố thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế của vùng đồng bào khó khăn, còn góp phần không nhỏ trong việc ổn định xã hội, an ninh, quốc phòng tại các địa phương.

Ý kiến của bạn

Bình luận