Sản lượng xe tay ga của Honda Việt Nam sẽ giảm trên 70%?

Sản lượng xe tay ga của Honda Việt Nam sẽ giảm trên 70%?

Do ảnh hưởng từ các biến động kinh tế - chính trị và cuộc khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu, dẫn đến quá trình sản xuất các dòng xe tay ga của Honda sẽ sụt giảm 73% trong tháng 5.

Thị trường