Sẽ hoàn thành tuyến BOT Bình Lợi trước ngày 31/12/2019

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/02/2019 11:07

Theo chủ đầu tư của dự án, hiện nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng để các đơn vị thi công khẩn trường hoàn thiện dự án trong năm 2019

20190123_101951
Phần cầu Bình Lợi mới đã được các đơn vị thi công thực hiện nhanh chóng

Theo công ty TNHH BOT Bình Lợi cho biết: Hiện nay, Ban Bồi thường và GPMB quận Thủ Đức đã bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công. Tuy nhiên tại nút giao rẽ vào Xí nghiệp Cao su Bình Lợi chưa được giải phóng mặt bằng do bổ sung nút giao đáp ứng cho xe Container ra, vào Xí nghiệp.  Trước đó, Sở GTVT đã thống nhất chủ trương cho phép đi tạm dưới Dạ cầu đường bộ Bình Lợi do Khu QLGTĐT số 2 quản lý , DNDA đang thỏa thuận với Khu QL Giao thông đô thị số 1, Khu QL Giao thông đô thị số 2 để xe Xí nghiệp cao su Bình Lợi tạm ra vào dưới dạ cầu đường bộ Bình Lợi trong khi chờ GPMB nút giao. Văn bản xin ý kiến từ ngày 13/12/2018, đến nay Khu vẫn chưa có ý kiến.

Phía bờ Nam (quận Bình Thạnh) đến này đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Hiện tại còn một số đường mạng viễn thông ảnh hưởng tới thi công gói thầu số 9, DNDA đang phối hợp với Ban GPMB quận Bình Thạnh để sớm di dời.

Tính đến tháng 1/2019, giá trị sản lượng xây lắp (chưa tính Gói 10): 356,4 tỷ đồng/476,2 tỷ, đạt 74,8%. Trong đó, giá trị sản lượng xây lắp: 356,4 tỷ đồng/646,2 tỷ, đạt 55,1%.  Giải ngân: 430,7 tỷ (XL+CP khác 335,7 tỷ; GPMB 95 tỷ)

Đơn vị cho biết, kế hoạch hoàn thành các Gói thầu số 3,4,5,6,7,9 sẽ hoàn thành vào ngày 30/4/2019 (tức là dự kiến hoàn thành toàn bộ phần cầu đường sắt Bình Lợi mới). Các Gói thầu số 1,2,8 sẽ hoàn thành vào ngày 30/6/2019. Riêng gói thầu số 10 (Phần luồng sông) dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2019

Ý kiến của bạn

Bình luận