Sẽ sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa QL54 qua Vĩnh Long

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 08/08/2023 10:17

Hiện trạng QL54 đã được đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe, riêng đoạn qua tỉnh Vĩnh Long còn khoảng 44,8km và qua tỉnh Trà Vinh còn khoảng 14km mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe.

QL54 qua Vĩnh Long xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại

Hiện trạng một đoạn tuyến QL54 qua Vĩnh Long

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn 742 ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục kiến nghị nâng cấp, sửa chữa QL54 đoạn đi qua tỉnh Vĩnh Long vì hiện nay đang xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho việc đi lại, dễ xảy ra TNGT và ảnh hưởng đến vận chuyển, lưu thông hàng hóa của người dân".

Trả lời kiến nghị trên, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, QL54 có điểm đầu tại Vàm Cống (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), điểm cuối tại điểm giao với QL53, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; chiều dài tuyến khoảng 149km; quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật là đường cấp III, 2 - 4 làn xe.

Hiện trạng tuyến đã được đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe, riêng đoạn qua tỉnh Vĩnh Long còn khoảng 44,8km và qua tỉnh Trà Vinh còn khoảng 14km mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện duy tu thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ đi lại của nhân dân và đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp bằng nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ với tổng kinh phí khoảng 58,026 tỷ đồng và năm 2023 khoảng 32,900 tỷ đồng.

Bộ GTVT đã có Quyết định 1901 ngày 11/10/2019 giao nhiệm vụ cho Ban QLDA7 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL54 qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021 - 2025, nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho Bộ GTVT rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực, quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng dãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước, trả nợ các dự án BT,…

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã cân đối 3.752 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh. Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp QL54 qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh.

Để chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, tài liệu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư khi cân đối được nguồn lực, Bộ GTVT đang hoàn chỉnh các thủ tục tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ban QLDA7 triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nêu trên.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư dự án, đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, thực hiện bảo trì tuyến đường để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bình luận